Meer waarde uit afval en reststromen

door middel van innovatie.

Koffiecups

Wastelab is hét innovatiecentrum voor circulair gebruik van grondstoffen.

Koper

Van inspirerende startups tot schaalbare, industriële oplossingen.

Flessen

Over Wastelab

Wastelab haalt meer waarde uit afval- en reststromen met behulp van innovaties.

Wij bekijken welke waarde er in reststromen aanwezig is, beoordelen hoe deze waarde eruit kan worden gehaald en ontwikkelen alternatieven om er een hoogwaardig en circulair product van te maken. Met ons netwerk van innovators en verwerkers realiseren we pilots en werken we toe naar een schaalbaar en renderend proces. In onze visie hebben we schaalbare processen nodig om een circulaire economie te realiseren.

Innovatiecentrum voor circulair gebruik van grondstoffen

Wastelab is het innovatiecentrum van Milgro, de grondstoffenmanager van multinationals. Al meer dan 25 jaar richt Milgro zich op maximale economische en ecologische waardecreatie. Wastelab bouwt voort op deze ervaring en het uitgebreide netwerk van Milgro en realiseert circulaire innovaties met afval- en grondstofstromen voor zowel Milgro klanten als andere partijen. Het doel is om de levensduur van grondstoffen te verlengen en circulaire businessmodellen mogelijk te maken door middel van innovatie.

 

Wastelab werkt hierbij samen met verschillende partners:

Met bedrijven (ontdoeners van grondstoffen) realiseren we trajecten om meer waarde uit hun reststromen te halen.

Wij helpen startups aan grondstoffen om mee te innoveren en nieuwe afzetmarkten te vinden.

En samen met innovatieve verwerkers en R&D-specialisten realiseren we nieuwe circulaire producten en grondstoffen.

 

Zo realiseren we projecten met een zo hoog mogelijk economisch en ecologisch rendement.

Onze aanpak

Als Wastelab volgen we een gestructureerd proces om meer waarde uit reststromen te halen met behulp van innovaties. Daarbij gaan we als volgt te werk:

We selecteren de juiste reststroom met potentie op basis van volume, impact en producteigenschappen.

We leren zoveel mogelijk over de reststroom: hoe wordt deze verwerkt? Waar bestaat hij uit? Welke waardevolle elementen zijn in het product aanwezig? We voeren (lab)testen uit om de kwaliteit van de reststroom in kaart te brengen. Waar nodig zetten we Life Cycle Assessments (LCA) of andere technieken in om de ecologische voetafdruk te bepalen.

We beoordelen het zakelijk potentieel door de markt van innovatieve toepassingen en technieken in kaart te brengen. En we inventariseren de markt voor de (nieuwe) grondstof of product. Een sluitende business case is uiteraard cruciaal.

Samen met partners uit ons netwerk gaan we op zoek naar de juiste implementatievorm. We voeren tests uit met de nieuwe grondstof en realiseren  pilots en uiteindelijk schaalbare projecten.

Cases

De Verspillingsfabriek

Milgro is partner van de Verspillingsfabriek in Veghel. Verspilde groenten worden gered door er heerlijke soepen en sauzen van te maken.

Lees meer

Insectenteelt

Insectenteelt is een sector in opkomst in Nederland. Larven van bijvoorbeeld de zwarte soldaatvlieg kunnen organische reststromen omzetten in nuttige en lokaal geproduceerde eiwitten en vetten.

Lees meer

Onderweg naar Zero Waste

Voor bloemenveiling Royal FloraHolland werkt Wastelab aan trajecten om hun reststromen een betere bestemming te geven.

Lees meer

Blog

De Circulaire Podcast: Toine Timmermans
De Circulaire Podcast: Toine Timmermans

"In een circulaire economie is er voor elke grondstof een plan B."

Lees meer   Meer blogberichten

Contact

Wastelab heeft uitgebreide ervaring en expertise om van reststromen waardevolle en circulaire producten te maken. Daarbij brengen we zo mogelijk ook de reststromen in die wij met Milgro in beheer hebben.

 Wastelab helpt u ook graag verder met het uitwerken van een idee of proof-of-concept. Of door te adviseren over verwaarding van reststromen en innovatie op het gebied van afval en grondstoffen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of een kop koffie.

Erik Hoeksema


06 4676 1877
e.hoeksema@milgro.nl

LinkedIn

Erik heeft meer dan 10 jaar ervaring als adviseur op het gebied van duurzaamheid en de circulaire economie. Hij zet deze ervaring nu in om circulaire business cases te realiseren.

Michiel Hondema


06 5176 5784
m.hondema@milgro.nl

LinkedIn

Michiel werkt al meer dan 13 jaar voor Milgro en heeft uitgebreide kennis en ervaring van de afvalmarkt.

Contact

Pittsburghstraat 31
3047 BL Rotterdam
010 - 238 03 10
www.wastelab.nl

Neem contact met ons op om te zien hoe Wastelab je kan helpen.
Bel 010 - 238 03 10 of mail Erik of Michiel.

Wastelab is onderdeel van Milgro, de technologie- en outsourcingpartner voor duurzaam grondstoffenmanagement.